Jak léčba probíhá?

 • Léčba probíhá formou pravidelné  emailové komunikace. Aby byla léčba úspěšná, potřebuji být s klientem v každodenním kontaktu.
 • V případě zájmu Vám zašlu vstupní dotazník, jehož součástí jsou fotografie postižených míst a informace o aktuálním stavu pacienta (rodinná anamnéza, dosavadní kosmetická péče, atd.)
 • Na základě vstupního dotazníku je sestaven vstupní léčebný plán 
 • Následuje pravidelná komunikace s pacientem. Pracujeme společně  se stravou, cíleně tedy stabilizujeme  střevní flóru a tudíž imunitu pacienta. Současně upravujeme v průběhu péče ošetření kůže, a to vždy  závislosti na aktuálním projevu kůže. Proces práce se stravou zpravidla trvá   tři týdny (případně se lze domluvit na individuální době konzultací, viz dále).    Výsledkem spolupráce je stabilizovaná střevní flóra a tudíž vyhojená kůže. Stabilizovaná střevní flóra je vždy pouze a jedině na pestré stravě,  z níž netřeba vysazovat  žádnou potravinu Kůže a střevní flóra jsou úzce spojené nádoby, proto díky stabilizaci střev se docílí trvalého vyhojení atopického ekzému (případně dalších atopických projevů).
 • Finálním výstupem mojí péče je tedy pestrá strava, kde netřeba vysazovat žádnou potravinu. Právě pestrá strava  je zárukou zdravé a vyhojené  kůže.  Na dietě nikdy není ekzém vyhojen trvale – ale pouze dočasně. Dieta sama o sobě proto nikdy není léčebným nástrojem. Trvalé zhojení ekzému znamená postupné zavedení potravin do stravy v určitém sledu tak, abychom stabilizovali střevní flóru/imunitu a tím minimalizovali reaktivitu organismu. Tento sled zaváděných potravin je vždy individuální a závisí na typu daného projevu. Každé dítě proto dostává postup přesně na míru – takový postup, který vede k trvalému a plnému vyhojení atopických projevů. Více o práci se stravou najdete v mých článcích- „Díl 5. Práce se stravou – klíč k vyhojení atopických projevů u dětí
 • Součástí léčby je také prevence atopie  do budoucna. Jde o velice podstatnou a důležitou součást léčby, které se důkladně věnujeme
 • Při léčbě nepoužívám  kortikosteroidy ani jiné „zázračné“ přípravky, pracuje se pouze a jedině stravou.
 • Nejsem distributorem žádné kosmetické značky ani potravinových doplňků. K vyhojení dochází výhradně vlivem nastavení správné stravy, která musí být nutričně bohatá a  co nejpestřejší. Obavy z přísných diet zde nejsou  na místě! Dieta je pouze 3-4 dny, dieta totiž není léčebný nástroj. Podstatou léčby je cílené zavádění potravin.

Pro koho je poradenství určeno?

 • Poradenství je určeno zejména pro děti ve věku 0 – 3 roky, ale týká se nejen této věkové kategorie.

​Jak dlouho probíhá léčba?

 • doba léčby u dětí 0-3 roky  je průměrně 3 týdny, u dětí 3-10 let průměrně 1,5 měsíce. Na konci (ať už skončí po 3 týdnech  či po měsíci a půl) klient dostane systematicky vypracovaný výstupní zdravotní plán, kde je rekapitulace, preventivní rady do budoucna atd. – nikdy se tedy neskončí „na půli cesty“.
 • doba léčby u dospělých je velmi individuální​

Pracovní doba

 • Pondělí – Pátek od 9:00 – 15:00

Kolik to stojí?

 • Základní balíček péče pro atopiky (ať už s ekzémem, nebo střevně citlivé dítě – tj.pouze trávicí projevy) je: 
 • 3týdenní  každodenní  péče.  Cena za vyhotovení léčebného plánu a každodenní  konzultace po dobu 3 týdnů je  3350,- Kč.
 • Po zaslání fotek a úvodních informací (viz https://verazikova.cz/jak-se-prihlasit-do-pece/) se domluvíme, jak dlouhá doba spolupráce bude potřeba pro Vaše dítě. Zpravidla je optimální 3týdenní péče, po vstupní konzultaci se však lze domluvit na individuální době konzultací.
 • Vedle tohoto balíčku poskytuji také
 • balíček prvních příkrmů – Jak na první příkrmy. Péče trvá 5 týdnů a stojí  2750,-Kč. Kontakt pondělí, středa, pátek.  Jde o prevenci atopických potíží v budoucnosti. Vhodný je zejména tam, kde je v rodině atopie, a Vy chcete zahájit příkrmy tak, abyste minimalizovali na nulu případné budoucí alergie. Uděláte všechno pro to, aby se u dítěte atopie neprojevila. Protože v tomhle ohledu je správné zavedení příkrmů klíčové.
 • sestavuji nově příkrmový plán na míru870 Kč . V tomto plánu dostanete velice podrobný (krok za krokem) návod, jak zavádět příkrmy.  A to včetně alergenů, které jsou nastaveny natolik šetrně, aby se minimalizovalo riziko případné reakce. Tak, abyste u svého dítěte dosáhli výborné atopické prognózy. Na tento  příkrmový plán je pak navázán Váš  doptávací mail, kdy se ptáte na cokoli, co je spojeno s  příkrmy a s  tímto příkrmovým návodem.
 • Po domluvě lze zvolit individuální  jednorázové konzultace – jsou vhodné zejména při lehčích atopických  projevech 

Co u mne nehledejte:

 • drastické diety
 • zázračné masti, které obsahují skryté kortikoidy
 • zázračné doplňky typu Colostrum, LR produkty, atd.
 • zázračné uzdravení do tří dnů: k stabilizaci kůže dochází průměrně cca po 10ti až 14ti dnech, tehdy se nastartuje intenzivní hojení díky práci se stravou

Co u mne najdete:

 • každodenní konzultace, během kterých  vyhojíme atopický projev Vašeho dítěte díky práci se stravou 
 • zkušenosti s vyhojením více než  3000 atopických dětí
 • psychická podpora v celém procesu léčby
 • sestavení  vyváženého jídelníčku (v případě kojence se toto týká kojící matky) a systém v zavádění potravin, přesně na míru daného pacienta
 • prevence atopických projevů do budoucna
 • případné režimové úpravy pro daný konkrétní případ

Proč je nutná úprava stravy?

 • Atopické projevy úzce souvisejí se stravou, kde je klíč k vyhojení atopických projevů.
 • Nyní vás napadne: „Proč tedy nejít na alergo testy a nezjistit, na co mi moje dítě reaguje?“….bohužel, alergologické krevní a kožní testy na potravinové alergeny vycházejí velice často falešně pozitivně i falešně negativně, často  jejich výsledky spíše zmatou. Lidé pak často drží zbytečné diety, které dokonce mohou uškodit, zejména v případě kojících maminek. 
 • Proto jsem vyvinula způsob, jak pracovat se střevní flórou. Střeva jsou 80% imunity a prací se stravou utužujeme imunitní  systém dítěte. Tím vyhasínáme stávající reakce na potraviny, zadruhé tím navyšujeme odolnost vůči nepotravním zhoršujícím vlivům (očkování, nemoci, růst zoubků, klimatické vlivy, atd.). Výstupem mojí péče je pestrá strava kojící maminky i kojeného dítěte, kde netřeba vysazovat vůbec nic. Pouze pestrá strava, kde netřeba nic vysazovat ani omezovat, je zárukou trvale vyhojeného ekzému a zdravých střev. 

Kontaktní údaje: