Jak léčba probíhá?

 • Léčba probíhá formou každodenní emailové komunikace, neboť předpokladem úspěšné léčby je každodenní zpětná vazba
 • Léčba se zaměřuje na odstranění příčiny atopických projevů = žádné kortikosteroidy ani jiné „zázračné“ přípravky
 • V případě zájmu Vám zašlu vstupní dotazník, jehož součástí jsou fotografie postižených míst a informace o aktuálním stavu pacienta (rodinná anamnéza, dosavadní kosmetická péče, atd.)
 • Na základě vstupního dotazníku je sestaven léčebný plán
 • Následuje pravidelná komunikace s pacientem, která se soustředí na systematické vystopování alergenů a na nalezení vhodné kosmetické péče pro daný případ a tím vyhojení kožních projevů
 • Nedílnou součástí léčby je také prevence do budoucna – příčinou atopického ekzému jsou obvykle reakce na potraviny, které se dají systematicky vyhasnout
 • Nejsem distributorem žádné kosmetické značky ani potravinových doplňků. K vyhojení dochází výhradně vlivem nastavení správné stravy, která musí být nutričně bohatá a  co nejpestřejší. Obavy z přísných diet zde nejsou  na místě!

Pro koho je poradenství určeno?

 • Poradenství je určeno zejména pro děti ve věku 0 – 3 roky, ale týká se nejen této věkové kategorie.

​Jak dlouho probíhá léčba?

 • doba léčby u dětí je průměrně 1 – 2 měsíce, může se však individuálně lišit
 • doba léčby u dospělých je velmi individuální​

Pracovní doba

 • Pondělí – Pátek od 9:00 – 15:00

Kolik to stojí?

 • Cena za vyhotovení léčebného plánu a každodenní konzultace po dobu jednoho měsíce je 1900,- Kč
 • Po domluvě lze zvolit Individuální dobu léčby (např. 14 dní)
 • Pokud je doba léčby delší než 1 měsíc, je poskytována sleva

Proč neléčit kortikosteroidními mastmi nebo imunomodulancii (Protopic, Elidel)?

Kosmetiku je potřeba volit velice citlivě podle toho, v jakém stádiu projevu se pokožka nachází. Nepoužívám masti s obsahem antimykotik, antibiotik, kortikosteroidů ani imunomodulantů. Používám pouze hydratační tělová mléka/krémy a masti na bázi zinku (efekt protisvědící a  protizánětlivý).
Proč ne kortikoidy, případně jejich kombinace s antimykotiky nebo antibiotiky:
Masti s obsahem kortikosteroidních hormonů (Locoid, Beloderm,  Advantan, atd., případně jejich kombinace s  antimykotiky –  Imacort, atd., nebo s antibiotiky – Fucidin H, atd.) mají sice rychlý protizánětlivý a protisvědivý účinek, ale tento efekt je pouze dočasný, zklidnění se objevuje obvykle pouze během mazání těchto mastí. Lidově řečeno – kortikosteroidy neléčí příčinu, nýbrž prostřednictvím make up efektu překryjí alergický zánět (ekzém) . Neřeší tedy příčinu ekzému, ale důsledek – a proto po skončení mazání obvykle ekzém vzplane znovu, často v intenzivnější síle, než byl na počátku.

Kortikosteroidy mají vedlejší účinky – a to jak  lokální, tj.  v místě mazání, tak i systémové, protože se částečně vstřebávají kůží. Mezi nejčastější lokální vedlejší účinky patří zeslabení pokožky, a také snížení obranyschopnosti pokožky vůči infekcím v daném místě používání (to pak může vést k sekundární infekci kůže). Mohou být také příčinou zvýšeného ochlupení, červených nitek, otoků, atd., dlouhodobější užívání může mít negativní vliv na funkci imunitního i hormonálního systému.

Proč ne imunomodulanty (Protopic, Elidel):

Novým trendem ve výzkumu léků na AE jsou místní imunomodulancia. Potlačují odchylné imunitní reakce v kůži. Jsou to masti s názvem  Protopic a  Elidel. Jsou to masti potlačující imunitní odezvu kůže v místě mazání. V současnosti se hojně diskutuje o tom, že jedním z možných nežádoucích účinků dlouhodobého užívání těchto mastí proto může být  rozvoj  kožních nádorů (lymfomů a karcinomů). Přestože zastánci těchto mastí argumentují, že léčebný přínos těmito mastmi převažuje nad riziky, jisté je, že  budou nutné další dlouhodobé studie – 10 a více let ke zhodnocení možnosti vývoje zhoubných kožních nádorů. Z tohoto důvodu použití těchto mastí u malých dětí vyvolává rozpaky nad těmito vážnými  riziky.

Proč je nutné upravit stravovací návyky?

Atopické projevy úzce souvisejí se stravou, potažmo stavem střevní flóry a případnými reakcemi na potraviny.

Alergologické krevní a kožní testy na potravinové alergeny jsou nesměrodatné, vycházejí falešně pozitivně i falešně negativně, často  jejich výsledky spíše zmatou. Lidé pak často drží zbytečné diety (nejčastěji bezlepková, atd.).

Nezdravá střevní mikroflóra (tzv.střevní dysbióza, které někdy říkám pro zjednodušení „kvasinka“) je totiž příčinou atopických projevů. Střeva jsou 80% imunity, takže nerovnováha střevní flóry znamená, že imunita reaguje atypicky, neboli atopicky, a na kůži naskakují atopické projevy (ekzémy).

Úprava stravy je proto velice důležitou součástí mojí léčby a zahrnuje týden základní, leč nutričně vyvážené diety. Po týdnu se začínají systematicky zařazovat  vysazené potraviny zpět do stravy, aby se vystopovaly alergeny, neboli  spouštěče atopického projevu. (tyto alergeny jsou současně tím, co působí nerovnováhu střevní flóry – laicky řečeno – „co rozjíždí u daného člověka kvasinku“). Tento postup, neboli systematické vysazování a zařazování alergenů do stravy, je proto – narozdíl od alergologických testů –  jediným směrodatným postupem, jak zjistit alergeny, které u dané osoby spouštějí atopický ekzém. S nalezenými alergeny se dále  pracuje – tak, aby reakce na daný alergen vyhasla, a strava se tak stala co nejpestřejší.

Co u mne nehledejte:

 • drastické diety
 • zázračné masti, které obsahují skryté kortikoidy (Skin Cap, atd.)
 • zázračné doplňky typu Colostrum, LR produkty, atd.
 • zázračné uzdravení do tří dnů …

Co u mne najdete:

 • každodenní konzultace, kdy se upravuje strava i kosmetická péče přesně podle aktuálního stavu pacienta
 • zkušenosti s vyhojením více než 1500 atopických dětí
 • psychická podpora v celém procesu léčby
 • sestavení  vyváženého jídelníčku (v případě kojence se toto týká kojící matky)
 • prevence atopických projevů do budoucna
 • případné režimové úpravy pro daný konkrétní případ

Kontaktní údaje: